Duszpasterze

Proboszcz
Ks. Kanonik Andrzej Galiński

inni księża
Ks. Kanonik Wiktor Kamiński – od 2006-10-16