09.10.2022

09.10.2022

Dzisiaj przeżywamy nasz parafialny odpust. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie ks. kanonik Krzysztof Lorek – proboszcz parafii p. w.

św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie..  Po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Prosimy w czasie sumy odpustowej nie zastawiać drogi procesyjnej samochodami.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; w piątek o godz. 18:00; dodatkowo we wtorek, czwartek i piątek o godz. 7:00.

Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 16:30 a w niedziele o 7:30.

Za tydzień  XXII Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Fundację „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

W przyszłą niedzielę odpust w Kębłowie – suma o godz. 12:00.

Mamy dwa nowe konfesjonały – serdeczne podziękowanie dla dwóch anonimowych rodzin za ten dar dla naszej parafii / każdy kosztował 15 tys. zł./.

Prasa katolicka.