Dane

Proboszcz:

Ks. Kanonik Andrzej Galiński

Biuro parafialne

od wtorku do piątku w godzinach od 16.30 – 18.00

tel. 58 678 05 05

Numer Konta parafialnego:

Parafia Rzym-kat p.w. M.B. Różańcowej w Luzinie

83 8349 0002 0015 8017 3000 0010

B.S. Krokowa o/ Luzino

Konto na budowę dachu kościoła:

43 8349 0002 0015 8017 2000 0030

B.S Krokowa o/Luzino