22.01.2023

22.01.2023

Msze św. do czwartku o godz. 18:00; w piątek i sobotę o godz. 17:00;

dodatkowo w sobotę o godz. 7:00.

Tydzień temu, pod petycją do rządu RP, podpisało się 868 osób.

Dzisiaj podpisy można składać przy parafii św. Wawrzyńca, w starej plebanii.

Plan kolęd wywieszony jest w gablocie ogłoszeń i umieszczony jest na naszej stronie internetowej.

Prasa katolicka.