Informacja

Od soboty 7 listopada do odwołania obowiązuje limit osób uczestniczących w

Mszach św. W naszej kaplicy w czasie Mszy św. może przebywać do 20 osób.

Ksiądz Biskup Jacek Jezierski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w

niedzielnej Mszy Świętej od 18 października do 15 listopada br. osobom chorym

i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia.

Osoby, które skorzystają z dyspensy,będą mogły przystąpić do komunii św.

po Mszy św. o godz. 10:00. /ok. godz. 10:45/