05.07.2020

05.07.2020

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.
W przyszłą niedzielę ks. prałat Henryk Szydłowski i ks. kanonik
Wiktor Kamiński obchodzić będą 61 rocz. swoich święceń kapłańskich. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o dostojnych Jubilatach.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. druga w tym roku zbiórka do puszek na zakup opału na zimę.