Przez Zmartwychwstanie Chrystus zwyciężył grzech i śmierć.

W niełatwych czasach pandemii pełnych niepewności, potrzebujemy umocnienia i światła nadziei.

Niech źródłem pokoju, będzie nasze serce otwarte na Zbawiciela   który przychodzi w cichości lecz z mocą w Poranek Wielkanocny, by obdarzyć nas obficie łaskami i pocieszyć w chwilach próby.

Wszelkiej pomyślności i Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.