02.10.2022

02.10.2022

Dzisiaj liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej liturgii.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 16:30 a w niedziele o 7:30.

W piątek przypada wspomnienie N. M. P. Różańcowej – naszej Patronki.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca – spowiedź od 16:00 do 16:45 – zapraszam tylko dzieci.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę od godz. 8:30 – proszę zgłaszać chorych.

W sobotę w naszym kościele spowiedź odpustowa – od 8:30 do 10:00.

W niedzielę przeżywać będziemy nasz parafialny odpust. Sumie odpustowej o godz. 11:30 przewodniczyć będzie ks. kanonik Krzysztof  Lorek – proboszcz parafii p. w. św. Jadwigi

Śląskiej w Kębłowie.  Po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Prosimy w czasie sumy odpustowej nie zastawiać drogi procesyjnej samochodami.

We wrześniu na tzw. zeszyt zebraliśmy równe 24 000 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary na dokończenie budowy naszego kościoła.

Prasa katolicka.