You are currently viewing

W ten dzień wspaniały wszyscy się weselmy, bo Pan Zmartwychwstał.

Biją dzwony całego świata w poranek wielkanocny, aby głosić to ważne wydarzenie.

Jest to największy cud świata. Jezus zmartwychwstał by dać człowiekowi świadectwo, że nie

ma takiej przeszkody, której nie dało by się pokonać wierząc w Boga.

Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia wszystkich naszych parafian oraz wszystkich gości

radością, miłością i pokojem serca, oraz niech błogosławi Waszym rodzinom.

Cieszmy się wszyscy tą prawdą, że Chrystus zmartwychwstał – Alleluja!!!