Ogłoszenia

13.10.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka do puszek na

fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować nasze uroczystości

odpustowe.

Dziękuję Paniom, które przygotowały uroczystość odpustową w plebanii.

Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za ich zaangażowanie.

Dziękuję naszej orkiestrze parafialnej.

Za tydzień w kościołach całej Polski liczenie wiernych uczestniczących w

niedzielnej eucharystii.

W przyszłą niedzielę odpust w Kębłowie – suma o godz. 12:00.

Dzisiaj do 21:00 wybory parlamentarne.

W sobotę o godz. 16:30 w kościele św. Wawrzyńca  Msza św. z okazji 25-lecia

chóru Lutnia. Po Mszy św. koncert w Szkole Podstawowej nr 2.

Prasa katolicka  konkurs dla dzieci w NP.

06.10.2019

Dzisiaj przeżywamy  nasz parafialny odpust. Sumie odpustowej o godz. 11:30

przewodniczyć będzie ks. Sebastian Reszke.  Po sumie procesja eucharystyczna

wokół kościoła.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 16:30 a w niedziele o 7:30.

W przyszłą niedzielę przypada 19 Dzień Papieski. Po mszach zbiórka

do puszek na żywy pomnik św. Jana Pawła II, na Fundację Dzieła Nowego

Tysiąclecia. Po Mszach św. okazja do ucałowania relikwii świętego.

W przyszłą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne.

Prasa katolicka w tym najnowszy nr Nasze Parafii.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Drodzy Diecezjanie!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Udział w wyborach i oddanie swojego głosu na kandydata o właściwie ukształtowanym sumieniu, jest nie tylko naszym przywilejem, ale także chrześcijańskim i obywatelskim obowiązkiem. Czujemy to szczególnie tu, na Pomorzu, skąd powiał Wicher Solidarności, Wicher wolności i nadziei, który począł ogarniać całą Polskę i świat.

Zachęcam wszystkich do udziału w nadchodzących wyborach oraz do modlitwy o Boże błogosławieństwo dla Rzeczypospolitej.

Życzę wszystkim, aby najbliższy czas był lekcją odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, tak aby dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panowała w niej zgoda i sprawiedliwość, i abyśmy mogli żyć w pokoju i dobrobycie. Budujmy narodową wspólnotę poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

Maryi, Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa i Królowej Polski oraz Świętym Patronom naszej Ojczyzny polecam wszystkich Rodaków upraszając mocy darów Ducha Świętego i udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Wraz z naszymi biskupami, Wiesławem i Zbigniewem, przyłączamy się do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi i prosimy o zapoznanie się z jego treścią biorąc do serca te słowa. Jest to wspólny głos Pasterzy Kościoła w Polsce.

+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup Metropolita Gdański

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

29.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

We wtorek  rozpoczynamy październik. Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 16:30

a w niedziele o 7:30. W tym roku z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego modlimy się

w szczególny sposób w intencji  misji i misjonarzy.

W tym tygodniu przypada Pierwszy piątek miesiąca  – spowiedź od 16:00 do 16:45.

O godz. 16:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę w piątek od godz. 9:00.

W sobotę w naszej kaplicy spowiedź odpustowa – od 8:30 do 10:30.

W niedzielę przeżywać będziemy nasz parafialny odpust. Sumie odpustowej

przewodniczyć będzie Ks. Sebastian Reszke.  Po sumie procesja eucharystyczna wokół

kościoła.

Prosimy w czasie sumy odpustowej nie zastawiać drogi procesyjnej samochodami.

Również w niedzielę 6 października, o godz. 11.30, w Lesie Piaśnickim Msza św.

poświęcona pomordowanym ofiarom II wojny światowej. Eucharystii będzie przewodniczył

Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

We wrześniu na tzw. zeszyt zebraliśmy 16 585 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary na budowę

naszego kościoła.

Prasa katolicka.

22.09.2019

Dzisiaj odpust w Górze – suma o godz. 11:30.

Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz. 7:00.

W tym tygodniu przeprowadzona zostanie wrześniowa zbiórka na tzw. zeszyt.

W niedzielę 6 października przeżywać będziemy nasz Odpust

Parafialny. Suma o godz. 11:30 pod przewodnictwem Księdza Sebastiana

Reszke.

Dzień szybciej spowiedź odpustowa, która już tradycyjnie będzie tylko rano od

8:30 do 10:30.

Tydzień temu podczas zbiórki krwi oddano 46 350 l krwi. W czasie XV

zbiórek w sumie oddano 563 650 l krwi. Następna zbiórka planowana jest na

niedzielę 1 grudnia.

Prasa katolicka.

15.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz.

7.00.

Dzisiaj przy naszej kaplicy w godz. od 9:00 do 14:00 zbiórka krwi dla

6 –letniego Macieja Labuhn z Rumii, chorującego na białaczkę

limfoblastyczną.

Bardzo dziękuję P. Kindze Blokus i jej firmie „Pierniki Bajka” za

serca z piernika dla każdego krwiodawcy.

Za tydzień po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci

przygotowujących się do I Komunii św.

W przyszłą niedzielę odpust w Górze – suma o godz. 11:30.

Prasa katolicka w tym nowa pozycja dwumiesięcznik Misyjne Drogi

w cenie 5 zł.

08.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz.

7:00.

Powrót pielgrzymów za Swarzewa ok. godz. 21:00.

Dziękuję P. Romanowi Labuda za wodę dla pielgrzymów.

W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża św.

W piątek w naszej parafii przypada adoracja Najświętszego

Sakramentu. Wystawienie będzie od godz. 7:00 do 8:30 i od 16:00 do

godz. 20:00 z przerwą na Mszę św.

W czwartek o godz. 18:00 spotkanie dla młodzieży, która w

przyszłym roku przyjmie sakrament bierzmowania.

W sierpniu na tzw. zeszyt zebraliśmy 18 880 zł. Bóg zapłać za

złożone ofiary na budowę naszego kościoła.

W przyszłą niedzielę przy naszej kaplicy w godz. od 9:00 do 14:00

stacjonować będą dwa krwiobusy. Krew oddawać będziemy dla 6 –

letniego Macieja Labuhn z Rumii, chorującego na białaczkę

limfoblastyczną. Dotychczas /14 zbiórek/ oddaliśmy 517,300 l krwi.

Prasa katolicka.

01.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Msza św. dla uczniów Szkoły

Podstawowej nr 2 o godz. 8:00. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

Msze św. mają w kościele św. Wawrzyńca również o godz. 8:00.

W przyszłą niedzielę przypada święto Narodzenia N. M. Panny. Po

Mszach św. błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca – spowiedź od 1

6:00 do 16:45. O godz. 16:30 wystawienie N. Sakramentu.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę w piątek od godz. 9:00.

W sobotę o godz. 6:15 z naszej kaplicy wyruszy pielgrzymka na

uroczystości odpustowe do Swarzewa. Powrót pielgrzymów w

niedzielę ok. godz. 21:00.Pielgrzymom towarzyszyć będą samochody

dostawcze, w których można złożyć swoje bagaże.

W niedzielę 15 września przy naszej kaplicy w godz. od 9:00 do 13:00

stacjonować będą dwa krwiobusy.

Prasa katolicka w tym najnowszy nr Naszej Parafii.

25.08.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo w poniedziałek,

wtorek i sobotę o godz. 7:00.

W poniedziałek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny

Częstochowskiej. Po Mszy św. odnowienie Jasnogórskich ślubów Narodu.

Marek Dettlaff składa wszystkim serdeczne Bóg zapłać za ofiary

założone w ubiegłą niedzielę na remont kościoła i klasztoru

franciszkanów w Wilnie w wysokości 8630 zł.

Wójt Gminy Luzino oraz Rada Gminy serdecznie zapraszają

wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne, które dzisiaj rozpoczną się

Mszą świętą dziękczynną za plony w kościele św. Wawrzyńca w

Luzinie o godz. 13.30. Po Mszy św. przejazd korowodu dożynkowego

na plac przy ul. Olimpijskiej gdzie rozpocznie się festyn dożynkowy.

W tym tygodniu zostanie przeprowadzona sierpniowa zbiórka na tzw.

zeszyt; na odcinku, na którym zbiera P. Stanisław Bober, zbiórka

będzie po 1 września.

Prasa katolicka.

18.08.2019

Gościmy dzisiaj w naszej parafii o. Marka Dettlaffa, franciszkanina z Wilna.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Dzisiaj odpust w Strzebielinie – suma o godz. 11:30. Od godz. 15:00 festyn.

Wójt Gminy Luzino oraz Rada Gminy serdecznie zapraszają

wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne, które w przyszłą

niedziele rozpoczną się Mszą świętą dziękczynną za plony w kościele św.

Wawrzyńca w Luzinie o godz. 13.30. Po Mszy św. przejazd korowodu

dożynkowego na plac przy ul. Olimpijskiej i gdzie rozpocznie się festyn

dożynkowy.

Dziękuję Panom, którzy pracowali wczoraj przy ułożeniu drewna

opałowego na zimę.

Prasa katolicka

11.08.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz. 7:00.

Dzisiaj odpust św. Wawrzyńca – suma o godz. 12:00.

W przyszłą niedzielę odpust w Strzebielinie – suma o godz. 11:30.

W czwartek przypada uroczystość Wniebowzięcia N. M. Panny. Msze św. w

porządku niedzielnym. Po mszach poświęcenie ziół i kwiatów.

W przyszłą niedzielę gościć będziemy o. Marka Dettlaffa z Wilna.

W miesiącu lipcu na zeszyt zebraliśmy 18 480 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary

na budowę naszego kościoła.

W sobotę na godz. 9:00 zapraszam do pomocy panów i młodzież męską.

Prasa katolicka.

04.08.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek i środę o godz. 7:00.

Dzisiaj po Mszach św. ostatnia w tym roku zbiórka do puszek na zakup opału na

zimę.

We wtorek święto Przemienienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę odpust św. Wawrzyńca – suma o godz. 12:00.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować P. Rafałowi Kędziora z firmy

WIKĘD za 7 nowych okien do zakrystii kościoła. P. Darkowi Stenka dziękuję

za montaż okien a P. Zenkowi Dawidowskiemu za przygotowanie zakrystii do

montażu okien i obrobienie styropianem.

Prasa katolicka.

28.07.2019

Msze św. w tym tygodniu o godz. 17:00, dodatkowo w poniedziałek, wtorek i

środę o godz. 7:00.

W czwartek rozpoczyna się sierpień, miesiąc szczególnej modlitwy o

trzeźwość narodu.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca – spowiedź od

16:00 do 16:45. O godz. 16:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę tradycyjnie w piątek od godz.9:00.

W tym tygodniu przeprowadzona zostanie lipcowa zbiórka na tzw.

zeszyt. Na odcinku, na którym zbiera P. Stanisław Bober, zbiórka będzie po 4 sierpnia.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. trzecia i ostatnia w tym roku

zbiórka do puszek na zakup opału na zimę.

Prasa katolicka.

Zmarł śp. Józef Lademann z ul. Chabrowej. Pogrzeb we wtorek o godz. 10:00 w

kościele św. Wawrzyńca. Różaniec dzisiaj i jutro w kościele o godz. 19:00; w

poniedziałek w kostnicy też o godz. 19:00.

21.07.2019

Dzisiaj o godz. 5:00 z kościoła św. Wawrzyńca wyruszyła piesza

pielgrzymka na uroczystości odpustowe do Sianowa. Powrót

pielgrzymów ok. godziny 20:00.

Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę wyruszy z Helu 25 lipca o

godz. 6:00.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek i czwartek

o godz. 7:00.

W czwartek przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona

kierowców. Po Mszy św. wieczornej poświęcenie pojazdów.

Prasa katolicka.

14.07.2019

Dzisiaj po Mszach św. druga w tym roku zbiórka do puszek na zakup

opału na zimę.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

W przyszłą niedzielę z kościoła św. Wawrzyńca o godz. 5:00 rano

wyruszy piesza pielgrzymka na uroczystości odpustowe do Sianowa.

Powrót pielgrzymki ok godz. 20:00.

Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę wyruszy z Helu 25 lipca o

godz. 6:00.

Prasa katolicka.

07.07.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

W piątek ks. prałat Henryk Szydłowski i ks. kanonik Wiktor

Kamiński obchodzić będą 60 rocz. swoich święceń kapłańskich.

Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o dostojnych

Jubilatach.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. druga w tym roku zbiórka do

puszek na zakup opału na zimę.

Prasa katolicka.

30.06.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca, spowiedź od

godz. 15:45 do 16:45. O godz. 16:30 wystawienie N. Sakramentu.

Odwiedziny chorych z komunią św. w piątek od godz.9:00.

W czerwcowej zbiórce na tzw. zeszyt zebraliśmy 19 tys. zł. . Bóg

zapłać za złożone ofiary na budowę naszego kościoła.

Prasa katolicka.