Ogłoszenia

8.12.2019

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 róża różańcowa św. Jana Pawła II zaprasza

na „Godzinę Łaski”, w czasie której zostanie odmówiony różaniec.

Również dzisiaj o godz. 11:00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do

Pierwszej Komunii św.

Msze św. roratnie dla dorosłych o godz. 6:45; różaniec o 6:20.

Dla dzieci roraty o 17:15, w sobotę o godz. 18:00.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – 6 zł. mała i 16 zł duża.

Paczki dla wychowanków księży salezjanów w Rumii.

Wójt Gminy Luzino wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie zaprasza

dzisiaj na godz. 15.00 do Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie na

„Boże Narodzenie Na Kaszubach”.

Tydzień temu, podczas zbiórki krwi dla małej Mileny Kędziora oddano 29, 650 l

tego drogocennego płynu. Po XVI zbiórkach mamy na koncie 593, 300 l krwi.

Serdeczne Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna

„Skrzydło Anioła” sprzedawać będzie ozdoby świąteczne własnoręcznie

wykonane przez dzieci i ich opiekunów. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest

na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z podopiecznymi oraz

na organizację Paraolimpiady.

Prasa katolicka. W Gościu Niedzielnym artykuł o naszej parafii.

1.12.2019

Dzisiaj do godz. 14:00, przy naszej kaplicy stacjonują dwa krwiobusy. Oddajemy

krew dla 5-cio letniej Mileny Kędziora z Brzeźna Lęborskiego, która choruje na

ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Roraty w naszej kaplicy o 6:45 i 17:15; różaniec o 6:20.

W piątek przypada wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.

W niedzielę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny.

W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na Gdańskie Seminarium Duchowne.

Tego dnia po Mszy św. o godz. 11:30 róża różańcowa św. Jana Pawła II zaprasza

na „Godzinę Łaski”, w czasie której zostanie odmówiony różaniec.

W przyszłą niedzielę o godz. 11:00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do

Pierwszej Komunii św.

Od dzisiaj nabywać można świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w

cenie 6 zł małe a 16 zł duże.

W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca  spowiedź od 16:00 do 17:00. Nie

będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Chorych odwiedzę przed

świętami 23 grudnia.

Wzorem lat ubiegłych organizujemy zbiórkę paczek świątecznych dla

wychowanków domu dziecka księży salezjanów w Rumii.

Dzieci podczas rorat, tak jak w zeszłym roku,  zbierać będą karmę dla

schroniska dla zwierząt w Dąbrówce. Na najbardziej hojnych czekają nagrody.

Na zeszyt w minionym tygodniu zebraliśmy 19 280 zł. Bóg zapłać.

Dziękuje P. Urszuli Samson za wieniec adwentowy.

Prasa katolicka – najnowszy numer Naszej Parafii.

24.11.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek, czwartek i piątek o godz. 7:00.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania wizytacji kanonicznej: dziękuję za dary, dziękuję paniom w kuchni, LSO, Panom oficerom Marynarki Wojennej, strażakom, harcerzom, leśnikom, naszej orkiestrze, osobom, które przygotowały kaplicę, kościół i parking, przedstawicielom grup parafialnych, Pani katechetce i młodzieży.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panom Rafałowi Kędziora i Grzegorzowi Wiśniewskiemu, właścicielom firmy WIKĘD, za zakupienie dla naszej parafii 38 głosowych organów piszczałkowych. Zostaną w kwietniu rozmontowane w Niemczech i przewiezione do naszego kościoła i ponownie złożone przez Zakład Organmistrzowski Zdzisława Mollina. Ile kosztowały tego nie wiem. Ale po rozmowie z P. Zdzisławem Mollinem, który buduje organy wiem, że gdybyśmy chcieli zamówić tylu głosowe nowe organy, to kosztowałyby 1 900 000 zł.

Za tydzień rozpoczynamy adwent. Roraty dla dorosłych będą o godz. 6:45; o 6:20 różaniec, dla dzieci roraty o godz. 17:15.

W przyszłą niedzielę, w godz. od 9:00 do 14:00, przy naszej kaplicy stacjonować będą dwa krwiobusy. Oddawać będziemy krew dla 5-cio letniej Mileny Kędziora z Brzeźna Lęborskiego, która choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

We wtorek o godz. 18:00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

W tym tygodniu zostanie przeprowadzona ostatnia już w tym roku zbiórka na tzw. zeszyt.

Sklep Netto podaje do wiadomości, że otwarcie sklepu nastąpi w czwartek 5 grudnia.

Prasa katolicka.

17.11.2019

Dzisiaj nasza parafia przeżywa wizytację kanoniczną. O godz. 11:30 Msza św.

pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia,

Metropolity Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek, czwartek i piątek o

godz. 7:00.

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

Wszechświata, która kończy rok liturgiczny.

W niedzielę 1 grudnia odbędzie się XVI zbiórka krwi w ramach akcji

„Pomaganie mamy we krwi”. Podczas XV zbiórek oddaliśmy 563 l krwi.

Prasa katolicka.

10.11.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek i piątek o godz. 7:00.

W sobotę na godz. 9:00 proszę o pomoc panie i panów. Chcemy umyć okna w

kaplicy i przygotować kaplicę do wizytacji.

W środę po nowennie proszę na spotkanie w kaplicy przedstawicieli róż

różańcowych i czcicieli Miłosierdzia Bożego.

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy wizytację kanoniczną.

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przybędzie o godz. 11:20.

Powitanie przy drzwiach kaplicy.  Msza św. koncelebrowana pod

przewodnictwem Metropolity Gdańskiego. Serdecznie zapraszam do udziału w

tym wyjątkowym dla parafii wydarzeniu.

Dziękuję P. Zbigniewowi Konczak za tacę do darów.

P. Organista od jutra rozpocznie roznoszenie opłatków.

Prasa katolicka w tym dwutygodnik Misyjne Drogi.

03.11.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00. Msze św. zbiorowe za zmarłych w

poniedziałek i wtorek o godz. 17:30.

Wierni, którzy do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za

zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu

cierpiące.

W niedzielę 17 listopada w naszej parafii odbędzie wizytacja kanoniczna, której

dokona Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

Prasa katolicka w ty najnowszy nr Naszej Parafii.

27.10.2019

W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8:30 i 10:00. Nie będzie mszy

o godz. 11:30.

Po południu o godz. 14:00 z kościoła św. Wawrzyńca wyruszy procesja na

cmentarz, gdzie po modlitwach za zmarłych zostanie odprawiona Msza św.

koncelebrowana za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

W sobotę Dzień Zaduszny. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny i

ofiarować go za dusze w czyśćcu za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, przyjęcie

komunii św. i odmówienie Wierzę w Boga, Ojcze nasz i dowolnej modlitwy w

intencjach Ojca Świętego. Sobotnia Msza św. wieczorna nie będzie mszą niedzielną.

Wieczorem po mszy św. o godz. 18:00 z kościoła św. Wawrzyńca wyruszy na

cmentarz procesja ze świecami. Prosimy przynieść świece lub znicze.

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i

pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze

w czyśćcu cierpiące. Po mszach lektorzy rozdają kartki na Msze św. zbiorowe za

zmarłych i na wypominki.  Prosimy by pisać nazwiska zmarłych drukowanymi literami.

Msze św. zbiorowe za zmarłych zostaną odprawione w naszej kaplicy 4 i 5

listopada o godz. 17:30. Na Msze św. wspólne oraz na wypominki można składać

w biurze parafialnym.

Msze św. w tym tygodniu o godz. 17:00. Nabożeństwo różańcowe do czwartku o godz. 16:30.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca / Uroczystość Wszystkich Świętych/ –

spowiedź  będzie w czwartek od 16:00 do 16:45.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę w czwartek od godz. 9:00.

Na zeszyt w minionym tygodniu zebraliśmy 19 330 zł. Bóg zapłać za ofiary złożone na budowę

naszego kościoła.

Dzisiaj na zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zbiórka na Misje św.

Prasa katolicka.

20.10.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00. Nabożeństwa różańcowe o godz. 16:30 a w

niedziele o 7:30.

Dzisiaj odpust w Kębłowie – suma o godz. 12:00.

Dzisiaj w kościołach w całej Polsce liczenie wiernych uczestniczących w

niedzielnej eucharystii.

Po mszach rozdajemy kartki na Msze św. zbiorowe za zmarłych i na

zdrowaśki.  Msze św. zbiorowe będą w naszej kaplicy 4 i 5 listopada o godz.

17:30. Prosimy by pisać nazwiska zmarłych drukowanymi literami, a w

przypadku mszy zbiorowej podać datę 4 lub 5 listopada.

Za tydzień z soboty na niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy.

W tym tygodniu przeprowadzona zostanie październikowa zbiórka na tzw.

zeszyt.

W przyszłą niedzielę na zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

zbiórka na Misje św.

Prasa katolicka.

13.10.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka do puszek na

fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować nasze uroczystości

odpustowe.

Dziękuję Paniom, które przygotowały uroczystość odpustową w plebanii.

Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za ich zaangażowanie.

Dziękuję naszej orkiestrze parafialnej.

Za tydzień w kościołach całej Polski liczenie wiernych uczestniczących w

niedzielnej eucharystii.

W przyszłą niedzielę odpust w Kębłowie – suma o godz. 12:00.

Dzisiaj do 21:00 wybory parlamentarne.

W sobotę o godz. 16:30 w kościele św. Wawrzyńca  Msza św. z okazji 25-lecia

chóru Lutnia. Po Mszy św. koncert w Szkole Podstawowej nr 2.

Prasa katolicka  konkurs dla dzieci w NP.

06.10.2019

Dzisiaj przeżywamy  nasz parafialny odpust. Sumie odpustowej o godz. 11:30

przewodniczyć będzie ks. Sebastian Reszke.  Po sumie procesja eucharystyczna

wokół kościoła.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 16:30 a w niedziele o 7:30.

W przyszłą niedzielę przypada 19 Dzień Papieski. Po mszach zbiórka

do puszek na żywy pomnik św. Jana Pawła II, na Fundację Dzieła Nowego

Tysiąclecia. Po Mszach św. okazja do ucałowania relikwii świętego.

W przyszłą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne.

Prasa katolicka w tym najnowszy nr Nasze Parafii.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Drodzy Diecezjanie!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Udział w wyborach i oddanie swojego głosu na kandydata o właściwie ukształtowanym sumieniu, jest nie tylko naszym przywilejem, ale także chrześcijańskim i obywatelskim obowiązkiem. Czujemy to szczególnie tu, na Pomorzu, skąd powiał Wicher Solidarności, Wicher wolności i nadziei, który począł ogarniać całą Polskę i świat.

Zachęcam wszystkich do udziału w nadchodzących wyborach oraz do modlitwy o Boże błogosławieństwo dla Rzeczypospolitej.

Życzę wszystkim, aby najbliższy czas był lekcją odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, tak aby dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panowała w niej zgoda i sprawiedliwość, i abyśmy mogli żyć w pokoju i dobrobycie. Budujmy narodową wspólnotę poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

Maryi, Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa i Królowej Polski oraz Świętym Patronom naszej Ojczyzny polecam wszystkich Rodaków upraszając mocy darów Ducha Świętego i udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Wraz z naszymi biskupami, Wiesławem i Zbigniewem, przyłączamy się do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi i prosimy o zapoznanie się z jego treścią biorąc do serca te słowa. Jest to wspólny głos Pasterzy Kościoła w Polsce.

+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup Metropolita Gdański

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

29.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

We wtorek  rozpoczynamy październik. Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 16:30

a w niedziele o 7:30. W tym roku z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego modlimy się

w szczególny sposób w intencji  misji i misjonarzy.

W tym tygodniu przypada Pierwszy piątek miesiąca  – spowiedź od 16:00 do 16:45.

O godz. 16:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę w piątek od godz. 9:00.

W sobotę w naszej kaplicy spowiedź odpustowa – od 8:30 do 10:30.

W niedzielę przeżywać będziemy nasz parafialny odpust. Sumie odpustowej

przewodniczyć będzie Ks. Sebastian Reszke.  Po sumie procesja eucharystyczna wokół

kościoła.

Prosimy w czasie sumy odpustowej nie zastawiać drogi procesyjnej samochodami.

Również w niedzielę 6 października, o godz. 11.30, w Lesie Piaśnickim Msza św.

poświęcona pomordowanym ofiarom II wojny światowej. Eucharystii będzie przewodniczył

Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

We wrześniu na tzw. zeszyt zebraliśmy 16 585 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary na budowę

naszego kościoła.

Prasa katolicka.

22.09.2019

Dzisiaj odpust w Górze – suma o godz. 11:30.

Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz. 7:00.

W tym tygodniu przeprowadzona zostanie wrześniowa zbiórka na tzw. zeszyt.

W niedzielę 6 października przeżywać będziemy nasz Odpust

Parafialny. Suma o godz. 11:30 pod przewodnictwem Księdza Sebastiana

Reszke.

Dzień szybciej spowiedź odpustowa, która już tradycyjnie będzie tylko rano od

8:30 do 10:30.

Tydzień temu podczas zbiórki krwi oddano 46 350 l krwi. W czasie XV

zbiórek w sumie oddano 563 650 l krwi. Następna zbiórka planowana jest na

niedzielę 1 grudnia.

Prasa katolicka.

15.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz.

7.00.

Dzisiaj przy naszej kaplicy w godz. od 9:00 do 14:00 zbiórka krwi dla

6 –letniego Macieja Labuhn z Rumii, chorującego na białaczkę

limfoblastyczną.

Bardzo dziękuję P. Kindze Blokus i jej firmie „Pierniki Bajka” za

serca z piernika dla każdego krwiodawcy.

Za tydzień po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci

przygotowujących się do I Komunii św.

W przyszłą niedzielę odpust w Górze – suma o godz. 11:30.

Prasa katolicka w tym nowa pozycja dwumiesięcznik Misyjne Drogi

w cenie 5 zł.

08.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz.

7:00.

Powrót pielgrzymów za Swarzewa ok. godz. 21:00.

Dziękuję P. Romanowi Labuda za wodę dla pielgrzymów.

W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża św.

W piątek w naszej parafii przypada adoracja Najświętszego

Sakramentu. Wystawienie będzie od godz. 7:00 do 8:30 i od 16:00 do

godz. 20:00 z przerwą na Mszę św.

W czwartek o godz. 18:00 spotkanie dla młodzieży, która w

przyszłym roku przyjmie sakrament bierzmowania.

W sierpniu na tzw. zeszyt zebraliśmy 18 880 zł. Bóg zapłać za

złożone ofiary na budowę naszego kościoła.

W przyszłą niedzielę przy naszej kaplicy w godz. od 9:00 do 14:00

stacjonować będą dwa krwiobusy. Krew oddawać będziemy dla 6 –

letniego Macieja Labuhn z Rumii, chorującego na białaczkę

limfoblastyczną. Dotychczas /14 zbiórek/ oddaliśmy 517,300 l krwi.

Prasa katolicka.

01.09.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Msza św. dla uczniów Szkoły

Podstawowej nr 2 o godz. 8:00. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

Msze św. mają w kościele św. Wawrzyńca również o godz. 8:00.

W przyszłą niedzielę przypada święto Narodzenia N. M. Panny. Po

Mszach św. błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca – spowiedź od 1

6:00 do 16:45. O godz. 16:30 wystawienie N. Sakramentu.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę w piątek od godz. 9:00.

W sobotę o godz. 6:15 z naszej kaplicy wyruszy pielgrzymka na

uroczystości odpustowe do Swarzewa. Powrót pielgrzymów w

niedzielę ok. godz. 21:00.Pielgrzymom towarzyszyć będą samochody

dostawcze, w których można złożyć swoje bagaże.

W niedzielę 15 września przy naszej kaplicy w godz. od 9:00 do 13:00

stacjonować będą dwa krwiobusy.

Prasa katolicka w tym najnowszy nr Naszej Parafii.

25.08.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo w poniedziałek,

wtorek i sobotę o godz. 7:00.

W poniedziałek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny

Częstochowskiej. Po Mszy św. odnowienie Jasnogórskich ślubów Narodu.

Marek Dettlaff składa wszystkim serdeczne Bóg zapłać za ofiary

założone w ubiegłą niedzielę na remont kościoła i klasztoru

franciszkanów w Wilnie w wysokości 8630 zł.

Wójt Gminy Luzino oraz Rada Gminy serdecznie zapraszają

wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne, które dzisiaj rozpoczną się

Mszą świętą dziękczynną za plony w kościele św. Wawrzyńca w

Luzinie o godz. 13.30. Po Mszy św. przejazd korowodu dożynkowego

na plac przy ul. Olimpijskiej gdzie rozpocznie się festyn dożynkowy.

W tym tygodniu zostanie przeprowadzona sierpniowa zbiórka na tzw.

zeszyt; na odcinku, na którym zbiera P. Stanisław Bober, zbiórka

będzie po 1 września.

Prasa katolicka.

18.08.2019

Gościmy dzisiaj w naszej parafii o. Marka Dettlaffa, franciszkanina z Wilna.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

Dzisiaj odpust w Strzebielinie – suma o godz. 11:30. Od godz. 15:00 festyn.

Wójt Gminy Luzino oraz Rada Gminy serdecznie zapraszają

wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne, które w przyszłą

niedziele rozpoczną się Mszą świętą dziękczynną za plony w kościele św.

Wawrzyńca w Luzinie o godz. 13.30. Po Mszy św. przejazd korowodu

dożynkowego na plac przy ul. Olimpijskiej i gdzie rozpocznie się festyn

dożynkowy.

Dziękuję Panom, którzy pracowali wczoraj przy ułożeniu drewna

opałowego na zimę.

Prasa katolicka

11.08.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek o godz. 7:00.

Dzisiaj odpust św. Wawrzyńca – suma o godz. 12:00.

W przyszłą niedzielę odpust w Strzebielinie – suma o godz. 11:30.

W czwartek przypada uroczystość Wniebowzięcia N. M. Panny. Msze św. w

porządku niedzielnym. Po mszach poświęcenie ziół i kwiatów.

W przyszłą niedzielę gościć będziemy o. Marka Dettlaffa z Wilna.

W miesiącu lipcu na zeszyt zebraliśmy 18 480 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary

na budowę naszego kościoła.

W sobotę na godz. 9:00 zapraszam do pomocy panów i młodzież męską.

Prasa katolicka.

04.08.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek i środę o godz. 7:00.

Dzisiaj po Mszach św. ostatnia w tym roku zbiórka do puszek na zakup opału na

zimę.

We wtorek święto Przemienienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę odpust św. Wawrzyńca – suma o godz. 12:00.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować P. Rafałowi Kędziora z firmy

WIKĘD za 7 nowych okien do zakrystii kościoła. P. Darkowi Stenka dziękuję

za montaż okien a P. Zenkowi Dawidowskiemu za przygotowanie zakrystii do

montażu okien i obrobienie styropianem.

Prasa katolicka.

28.07.2019

Msze św. w tym tygodniu o godz. 17:00, dodatkowo w poniedziałek, wtorek i

środę o godz. 7:00.

W czwartek rozpoczyna się sierpień, miesiąc szczególnej modlitwy o

trzeźwość narodu.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca – spowiedź od

16:00 do 16:45. O godz. 16:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chorych z komunią św. odwiedzać będę tradycyjnie w piątek od godz.9:00.

W tym tygodniu przeprowadzona zostanie lipcowa zbiórka na tzw.

zeszyt. Na odcinku, na którym zbiera P. Stanisław Bober, zbiórka będzie po 4 sierpnia.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. trzecia i ostatnia w tym roku

zbiórka do puszek na zakup opału na zimę.

Prasa katolicka.

Zmarł śp. Józef Lademann z ul. Chabrowej. Pogrzeb we wtorek o godz. 10:00 w

kościele św. Wawrzyńca. Różaniec dzisiaj i jutro w kościele o godz. 19:00; w

poniedziałek w kostnicy też o godz. 19:00.

21.07.2019

Dzisiaj o godz. 5:00 z kościoła św. Wawrzyńca wyruszyła piesza

pielgrzymka na uroczystości odpustowe do Sianowa. Powrót

pielgrzymów ok. godziny 20:00.

Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę wyruszy z Helu 25 lipca o

godz. 6:00.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00; dodatkowo we wtorek i czwartek

o godz. 7:00.

W czwartek przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona

kierowców. Po Mszy św. wieczornej poświęcenie pojazdów.

Prasa katolicka.

14.07.2019

Dzisiaj po Mszach św. druga w tym roku zbiórka do puszek na zakup

opału na zimę.

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

W przyszłą niedzielę z kościoła św. Wawrzyńca o godz. 5:00 rano

wyruszy piesza pielgrzymka na uroczystości odpustowe do Sianowa.

Powrót pielgrzymki ok godz. 20:00.

Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę wyruszy z Helu 25 lipca o

godz. 6:00.

Prasa katolicka.

07.07.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

W piątek ks. prałat Henryk Szydłowski i ks. kanonik Wiktor

Kamiński obchodzić będą 60 rocz. swoich święceń kapłańskich.

Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o dostojnych

Jubilatach.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. druga w tym roku zbiórka do

puszek na zakup opału na zimę.

Prasa katolicka.

30.06.2019

Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca, spowiedź od

godz. 15:45 do 16:45. O godz. 16:30 wystawienie N. Sakramentu.

Odwiedziny chorych z komunią św. w piątek od godz.9:00.

W czerwcowej zbiórce na tzw. zeszyt zebraliśmy 19 tys. zł. . Bóg

zapłać za złożone ofiary na budowę naszego kościoła.

Prasa katolicka.